Anadolu Lisesi

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin, başarısızlık ve not kaygısı duymadan; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet alanlarını belirlemelerine fırsat tanımak amacıyla okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik programları uygulanmaktadır.

Çalışmalarımız, öğrencilerimizin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek estetik duygularını, becerilerini kullanarak sorgulayan, düşünen ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Okulumuzda “Bilişim, Müzik, Dans, Satranç, Tiyatro ve Drama, Robotik Kodlama, Felsefe, Edebiyat, Spor, İzcilik, Sinema, Zekâ Oyunları, Matematik, Bilim-Fen ve Teknoloji, Doğa ve Hayvanları Koruma” olmak üzere 15 kulübümüz vardır. Öğrenci istediği kulübü seçebilir. Ancak en fazla 2 kulübe üye olabilir. Haftada en az 2 saat kulüp faaliyeti vardır. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerini yıl sonuna kadar kesintisiz biçimde yürütür. Her kulüp değişiminde öğretmenlerimizin öğrencilerimiz hakkındaki objektif gözlemlerini, derse karşı ilgilerini, tutumlarını içeren ve öğrencilerimizin derse yönelik kendilerini değerlendirme kriterlerini içeren bilgi formları velilerimize iletilmektedir

Bu değerlendirmelerle, öğrencilerimizin sonraki eğitim dönemlerinde sosyal etkinliklere katılırken daha farkında olarak seçim yapmalarını ve velilerimizin öğrencilerimizi ilgi alanları doğrultusunda daha somut verilerle yönlendirmelerini hedeflemekteyiz.