Anadolu Lisesi

REHBERLİK SERVİSİ

  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimizde tüm öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçlerini sürekli takip edebilmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek için hizmet verilmektedir.

Öğrenci, veli ve öğretmen beklentisinin ve gereksinimlerinin doğru saptanması; hem çevre hem de akademik olanakların bu beklentiler ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilmesi ilkesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Okulumuzda öğrencilere yönelik yönlendirici ve motive edici rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Her öğrencinin gelişimini takip eden bir sistem geliştirilmiştir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zamanda ona destek olmak ya da farkında olmadığı hatalı bir durum karşısında hatasını anında görmesini sağlamak ilkesel bir tutumdur. Öğrencinin kimlik ve kişilik gelişiminde ona destek çıkmak ve yol göstermek ile akademik başarı elde etmesini sağlamak rehberlik çalışmalarının temel amacıdır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının ön plana çıktığı öğretim süreçlerinde ise, öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek, bireysel yetenek ve ilgi alanlarına yönelik farkındalıklarını arttırmak, meslek seçiminde bilinçlendirmek ve yükseköğrenim programlarına yönlendirmek amacına uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimlerine yönelik bir dizi çalışmalar yapılır. Okula yeni kaydolan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından "oryantasyon" çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulur.

Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir.

Mesleki yönelimleri konusunda yardımcı olunur.

Akademik Başarı İzleme

Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalar yapılır.
Bunlar:

Öğrenme Stilleri Envanteri

Gelişim Planlama Testi

Motivasyon Toplantıları

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dikkat ve Konsantrasyon Grup Çalışmaları

Etkili Ders Çalışma Seminerleri vb.

KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır

Yetenek Testi

Kendini Değerlendirme Envanteri

Gelişim Planlama Testi Uygulamaları

Meslek Tanıtım Günü, Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi.

Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları vb.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav Sisteminin Tanıtımı

Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi

Motivasyon Toplantıları

Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı)

Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi

Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması

Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları.

Sınav Kaygısıyla Baş Etme Çalışmaları.

Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb

Veli Katılım Programları

Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

Sosyal Sorumluluk

Evrensel değerleri (sorumluluk-saygı-iş birliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) kazandırma amaçlı yapılan çalışmalardır. kardeş okul, fidan dikimi, farklı gelişime sahip çocuklar, dinlenme evi sakinleri, eko-okul vb. projeler şeklinde yürütülür.