Anadolu Lisesi

GELECEĞE ARALANAN KAPI

  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi
  • Anadolu Lisesi

ANADOLU LİSELERİ

EĞİTİM ANLAYIŞI

Ekin Koleji her düzeydeki öğrenciyi geliştirebilecek eğitim sistemine ve uygulamalarına sahip modern bir okuldur. Öğrencileri hem akademik hem sosyal-kültürel hem de sportif alanda geliştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim ortamı yaratmıştır. Her türlü donanıma sahip Ekin Kolejinde laboratuvar çalışmaları ve bilişim teknolojileri alanında öğrenciye geniş imkanlar sunulmaktadır.

Anadolu lisesindeki eğitimin amacı; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini, sosyal açıdan kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini ve sportif alanda sporu yaşam biçimi olarak benimsemelerini sağlamaktır.

Hatay’ın en köklü kurumlarından olan ve 20 yıldır üniversiteye
hazırlık birikimini okul ortamına aktaran Ekin Kolejinde;

Öğrencilerimiz sınavlara hazırlanırken okulumuz dışında başka bir kurumdan destek almaya ihtiyaç duymamaktadır.

Akademik destek amacıyla uygulanan kurs programlarıyla sınavlara hazırlığın yanı sıra bire bir etüt, ek ders, çizgi altı ödev takibi ve eksik tamamlama çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

Özellikle sınav grupları için (8. ve 12. Sınıflar) yoğun kurs programı uygulanmaktadır.

Sınav gruplarında her hafta, diğer sınıflarda ise belirli aralıklarda deneme sınavları yapılarak, sınavların analizleri öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.