Anaokulu

ÖĞRENMEYE AÇILAN İLK KAPI

  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu
  • Anaokulu

ANAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

EĞİTİM ANLAYIŞI

İnsan yaşamı boyunca sahip olduğu yetenekleri insanlığa yararlı amaçlar için kullanmalı ve mutlu bir yaşam sürmelidir. Okulumuz bu bakış açısıyla her çocuğun ayrı bir dünya olduğu gerçeğine inanır. Bütün eğitim faaliyetlerini bu ilkeye dayanarak gerçekleştirir.

Anaokulumuzda uygulanan eğitim programında temel amaç; yıllık olarak belirlenen konular çerçevesinde 4-6 yaş arasındaki çocukların kişilik oluşumlarının belirleyici evrelerinde oldukları düşünülerek edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Geleneksel eğitim programları çerçevesinde verilen kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yükleyerek değil, bilgiyi keşfeden, araştırmacı, yaratıcı , öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, birey olmanın farkındalığını yaşayan ,problem çözme gücü yüksek ,paylaşımcı ve öz güveni yüksek çocuklar yetiştirmek hedefimizdir. Bu doğrultuda çocukların aktif katılımının sağlanacağı, öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olduğu, uygun ortamlar hazırlamak ve uygun süreçler yaratmak çalışmalarımızın temel taşları arasındadır.

Okulumuz, öğrencilere temel becerileri kazandırıp öğrencilerin yeteneklerini geliştirirken yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini uygular. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm ortam ve donanımları sağlar. Bilişsel süreçleri geliştirmek için oyun temelli etkinlikler planlı olarak uygulanır. Öğrencilerin öğrenme, algılama, problem çözme, hatırlama, planlama gibi zihinsel süreçleri bu yollarla geliştirilir. Her türlü öğrenme merakları tatmin edilir. İnisiyatif almaları sağlanır. Çocuklara karmaşık düşünme becerisi, nedensel düşünme tarzı, problem çözme becerileri oyun, drama, deney ve gezi gibi etkinliklerle kazandırılır.

Sosyal duygusal gelişimi sağlamak için çocukların diğer çocuklarla, aileleriyle, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iletişim kurmaları yönünde uygun ortamlar ve süreçler yaratılır. Çocukların fiziksel gelişimleri için hareket ve koordinasyon etkinlikleri sürekli uygulanır. Öğrencilerin oturmak, kalkmak, yürümek ve koşmak için kullandıkları büyük kaslar ile yemek yeme, çizim yapma ve oyun oynama için kullandıkları küçük kasları geliştirmeyi ve kullanma bilincini kazandırmayı amaçlar.