Anaokulu

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Okulumuzdaki Rehberlik Servisi; güçlü ve sistematik çalışmalar yapan, anaokulu çağındaki çocukların gelişimsel ve eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzmanlığa sahip rehber öğretmenlerden oluşur. Çalışmaların ana eksenini yönlendirici, önleyici ve gelişimsel amaçlar oluşturur. Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve davranışsal yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde bir dizi çalışmalar yapar. Şöyle ki:

Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak ve böylelikle öğrencilerin potansiyelini açığa çıkarmak

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek

Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimine destek olmak ve kendine güveni güçlendirmek

Problem çözme becerilerinin kazanılmasına yardımcı ve destek olmak

Sağlıklı iletişim becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olmak ve paylaşım duygusunu geliştirmek

Anne ve babaların gereksinim duydukları konularda rehberlik hizmetleri vermek

Uyum ve davranış sorunlarının tespit edilmesi, önlenmesi ve çözümlerinin üretilmesi yönünde çalışmalar yapmak

Çocuklara yaşam zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlamak

Rehber öğretmenlerimiz bu amaçları gerçekleştirmek için hiçbir öğrenciyi ihmal etmeden tüm çocuklara rehberlik hizmeti sunar. Çocukların sağlıklı ve güvenli kişilik kazanmalarını önemser. Gizlilik ilkesini ve mesleki etik kuralları çerçevesinde öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla yaratıcı hizmetler üretir. Genel ilkeler doğrultusunda öğrencilere, velilere, öğretmenlere destek çalışmalar yürütür. Bu hizmetler uygulamaya geçirilirken rehberlik servisi sınıflarda sistematik gözlem, testler, ölçekler, anekdotlar ve envanterler gibi yöntem ve teknikler kullanır. Grup çalışmaları, aile iş birliği, velilerle görüşme, değerlendirme ve geri bildirim tekniklerini oyun ve drama ile uygular.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Çağdaş eğitim kurumlarında veli eğitim-öğretim sürecinin aktif bir öğesidir. Eğitimin doğru yönlendirilmesi ve olumlu sonuçlar alınması için veli sürecin tüm yönleri açısından bilgilendirilmeli, çocuğun okul yaşantısı hakkında sürekli bilgilendirilmelidir.

Genel Bilgilendirme

: : Okulun işleyişi ve eğitim sistemiyle ilgili genel bilgilendirmeleri kapsar. Veliler okula kayıt süreçlerinde ve okulun ilk günlerinde okul yaşamı hakkında bilgilendirilir.

Haftalık bilgilendirme

Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaların günlük olarak özetlendiği bilgilendirmelerdir. Genel olarak önceki haftanın sonunda yapılır.

Özel Durumlar Hakkında Bilgilendirme

Okullarımızda velilerin kendi çocuklarıyla ilgili bilgilendirilme çalışmaları özel konu ve durumlar hakkında uzman rehber öğretmenler tarafından hazırlanan dokümanlar çerçevesinde bilgilendirilir. Bu süreç hassasiyet ve itina ile uygulanır.

Yemek Listesi Bilgilendirmesi:
Okul yönetimi tarafından belirlenen yemek listesinin çocukların beslenme düzenlerinin tıpkı diğer süreçler gibi gerekli bilgilendirmeler yapılır.