Anaokulu

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ekin Koleji

Okulumuz, okul öncesi İngilizce öğretimimiz 4-6 yaş yaş grubu öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak şekillenir. Derslerimizde öğrencilerimizin aktif katılımları, yaparak yaşayarak, oyunlar ve zengin materyallerle eğlenerek öğrenmeleri amaçlanır. Sarmal yapıda olan öğretim programımızla; öğrencilerimiz sıkça öğrendiklerini hatırlama ve tekrar etme şansı bulur bu sayede de öğrenmeleri daha kalıcı olur.

İngilizce öğretimimizde öğrencilerimizin hedef dilde konuşma ve anlama becerilerini geliştirme, yaratıcı düşünmelerini sağlama, seviyelerine uygun dil bilgisi (grammar) ve konuşma (speaking) ile öğrendiklerinin farkında bile olmadan anadil öğrenimine en yakın şekliyle onları ilkokula ve hayata hazırlıyoruz. Hataların yadırganmadığı ve hatta öğrenmenin bir parçası olduğu barışçıl sınıf ortamımızda dili sevdirerek, öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştiriyor, dili hem doğru hem akıcı kullanmalarını sağlıyor, onları konuşmaya ve dili kullanmaya cesaretlendirerek özgüvenli ve yabancı dil öğrenmeye hevesli bireyler yetiştiriyoruz.

Öğretmenlerimiz, teknolojik gelişmeleri takip eden, birçok hizmet içi eğitimlerle donanımlı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hakim, genç ve tecrübeli, güncel olayları takip eden bir kadrodan oluşmaktadır. Dil öğretimindeki güncel gelişmeleri, yeni metot ve teknikleri takip eder ve sınıflarında uygularlar. Küçük yaş avantajıyla başlayan dil öğretimimiz temeli sağlam ve kalıcı olur.