Ekin Koleji | Kurumsal Bilgiler

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

İNSANCIL DÜŞÜNME

Ekin okulları öğrencilerine insanın en yüksek değer olduğu bilincini kazandırır. İnsanca yaşamanın herkesin hakkı olduğu anlayışıyla hareket eden öğrenciler yetiştirir.

Bilim, teknoloji, sanat vb. kısaca her şeyin insan için ve insan ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yapılması gerektiğini eğitimin her aşamasında öğrencilere aktarır.

İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ

Kurum içindeki ve dışındaki tüm öğrencilerimiz karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.

Tüm öğrenciler arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur; "Açık Kapı" politikası uygulanır.

Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.

Ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.

YENİLENME

Ekin Okulları çalışanları ve öğrencileri;

Okuduklarını, duyduklarını ve gördüklerini araştırıp sorgulayarak değerlendiren, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonucu gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.

Okullarımızda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim- öğretim ortamları yaratılır.

YARATICILIK VE ÜRETKENLİK

Ekin Okulları çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri izlerler.

Yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.

Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır.

Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar oluşturulur.

ÖNCÜLÜK VE LİDERLİK

EKİN Okulları eğitim alanında yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara örnek olur. Eğitimde yol gösterici, güdeleyici ve ışık tutucudur.

Ekin Okulları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü olanaklarla öğrencilerinin kendilerini geliştirebilmelerini sağlayan öğretici merkezli kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.

Alanında uzman kadrolarımız yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile öğrencilere örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.

Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireyler arası problem çözen lider öğrencilere inisiyatif verir.

SORUMLULUK VE DUYARLILIK

EKİN Okulları öğretmenleri, çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün olarak görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren, kültürel, etik ve insani değerlere sahip çıkan, çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı, çevre bilincine sahip bireylerdir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

Farklı bakış açılarıyla bakmaya ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmak ayrıcalıklı bir düşünme tarzıdır. Karmaşık seçimler yapma, doğru karar vermek, anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek öğrencilere kazandırılan önemli zihinsel becerilerdir.

OKUMA ALIŞKANLIĞI

Ekin Okullarında bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşma alışkanlığı kazandırmaya anaokulu aşamasından itibaren başlanır. Bilgiyi doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak hayati önem taşır.

ESNEKLİK VE UYUM

Öğrencilere hayat içinde her zaman farklı yol ve çözümler olduğunu benimsetmek gerekir. Katı ve kuralcı bireyler olmak yerine esnek ve yeni süreçlere uyum sağlayan bireyler olmak hayat içinde üstün pozisyonlar kazandırır.

GİRİŞİMCİLİK VE ÖZ YÖNELİM

Kendi hayatının koşullarını öğrenerek ihtiyaçlarını belirlemek ciddi bir gözlem gerektirir. Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak bireyin karar mekanizmasını geliştirir Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek girişimci bir ruh gerektirir. Öğrencilere bu yönde karakteristik özelikler kazandırmak için uygun çalışmalar yapılır.

GÜVEN- ÖZGÜVEN VE ŞEFFAFLIK

EKİN Okulları, uzman kadrosu ve yarattığı öğretim ortamlarıyla veli, öğrenci ve çalışanlarına karşı taahhütlerini yerine getiren güvenilir bir kuruluştur. Tüm veli ve öğrencilere güven sağlamayı temel ilke kabul eden okullarımızda, yaşamı seven, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim- öğretim programları uygulanır.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

EKİN Okullarında öğrenciler için kendini gerçekleştirme fırsatları ve ortamları yaratılır.

Bu çerçevede öğrencilerin;

Özgüveni gelişmiş, sorumluluk ve haklarının bilincinde olan, insani değerleri benimseyen ve yaşantısına yansıtan, bireysel donanımının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendisine uygun, gerçekçi hedefler koyabilen hem kendisi hem de başkaları hakkında olumlu, gerçekçi ve tutarlı düşüncelere sahip, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.