Fen Lisesi

GELECEĞE ARALANAN KAPI

 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi
 • Fen Lisesi

FEN LİSELERİ

EĞİTİM ANLAYIŞI

Ekin Koleji her düzeydeki öğrenciye uygun eğitimi verebilecek kapasite ve alternatiflere sahip olan köklü bir eğitim kurumudur. Sahip olduğu tarihsel birikimi ve deneyimi, profesyonel kadrosu ve verimli çalışmalarıyla Fen lisesindeki tüm öğrencileri hayata ve bir üst öğrenim kurumuna en iyi biçimde hazırlamayı hedeflemektedir.

Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri;

Matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,

Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,

Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda fen dersleri için özel olarak hazırlanmış fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları düzenli olarak kullanılır. Çeşitli deneysel çalışmalar yapılır. Akademik çalışmalar sosyal, sanatsal ve sportif çalışmalarla desteklenir.