Fen Lisesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİMİZ

EKİN Okulları öğrencilerin akademik gelişkinliklerini sağlamak amacıyla eğitim sistemini bilimsel temeller üzerinde kurgulamıştır. Akademik Başarı Programları, Akademik Destek Programları ve Dil Eğitim Programı odaklı bir eğitim siteminin yanı sıra öğrencilerin zeka ve düşünme yeteneklerini geliştiren Bilgisayar ve Robotik Kodlama eğitim programı , sosyal, sanatsal ve sportif becerilerini sağlayan Eğitsel Programlar da uygulamaktadır.

ARA SINIFLARDA EĞİTİM

Ara sınıflarda temel akademik eğitimle birlikte yabancı dil eğitimi verilir. İngilizce zorunlu, Arapça ve Almancadan biri seçmeli olarak verilmektedir. Globalleşen dünyamıza ayak uydurmak yabancı dil eğitiminden geçmektedir. Okulumuz, öğrencilerini en az iki yabancı dil konuşan, okuyan, yazan ve anlayan bireyler olarak mezun etmektedir. Ayrıca değerler eğitimi, spor, müzik, kültür-sanat eğitimimizin önemli taşlarıdır. Öğrencilerimize çalışma alışkanlığı, sorumluluk duygusu kazandırarak hem sınav hem de yaşam içerisinde başarılı olmaları yönünde gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

9. VE 10. SINIFLARDA EĞİTİM

DERS SAAT DERS SAAT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 BİYOLOJİ 5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 iNGİLİZCE 6
TARİH 3 ALMANCA 2
COĞRAFYA 2 REHBERLİK 1
MATEMATİK 6 BEDEN EĞİTİMİ 2
FİZİK 4 GÖRSEL SANATLAR 2
KİMYA 3 FELSEFE 1
ROBOTİK KODLAMA 2 ETKİNLİK VE SORU ÇÖZÜMÜ 1
DRAMA 1 - -

11.SINIFLARDA EĞİTİM

Üniversite yolculuğu ciddi bir hazırlık süreci gerektirir. Bu süreç profesyonel bir kurumda akademik başarı programıyla mümkündür. Öğrencilerin çoğu son sınıfa bıraktığı hazırlık sürecini, 12.sınıfta zorlanmamak ve tüm konuları iyi pekiştirmek amacıyla 11.sınıfta yoğunlaştırıyoruz. Haftada 50 saatlik programla 9 ve 10. sınıf konularını tekrar ettiriyor, 11. sınıf konuları en iyi şekilde öğretiyoruz. Böylece gençlerimizin akademik başarı elde etmesini ve amacına ulaşmasını garanti altına almış oluyoruz. Öğrenci EKİN’de hem sınava hem yaşama hazırlanır.1 Eylül-15 Haziran arası haftada 50 saat 6 tam gün ders verilir.

DERS SAAT DERS SAAT
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 BİYOLOJİ 4
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 İNGİLZCE 3
TARİH 2 ALMANCA -
GÖRSEL SANATLAR 1 ROBOTİK KODLAMA -
MATEMATİK 8 BEDEN EĞİTİMİ 2
FİZİK - FELSEFE 1
KİMYA 5 COĞRAFYA 1
REHBERLİK 1 GEOMETRİ 2

12.SINIFLARDA EĞİTİM

Dershanecilikte 20 yıllık birikime sahip olan Ekin bu deneyimini Ekin Kolejine aktarmıştır. Üniversiteye hazırlık için 50 saatlik programla öğrencilerine binanın fiziki ortamını buna göre planlayarak hazırlanma imkanı sunuyor. 20 yıllık dershane geçmişimizin verdiği avantaj ile okulumuzdaki öğrencilerin dışarıdan herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaçları kalmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMI

1.Dönem yaz kampı: 17 Haziran- 14 Temmuz arası haftada 30 saat toplam 120 saattir.
2. Dönem yaz kampı: 19 Ağustos- 14 Eylül arası haftada 30 saat toplam 120 saattir.
6 Eylül - 17 Haziran arası haftada 50 saat 6 tam gün ders verilir.

12. SINIF
DERS SAAT DERS SAAT
MATEMATİK1 10 GEOMETRİ 3
FİZİK 7 KİMYE 6
BİYOLOJİ 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2
TARİH 2 COĞRAFYA 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 İNGİLİZCE -
ALMANCA - GÖRSEL SANATLAR -
FELSEFE 1 DİN VE AHLAK KÜLTÜRÜ 1
ROBOTİK KODLAMA - DRAMA -
REHBERLİK - ETKİNLİK VE SORU ÇÖZÜMÜ -

ÜST DÜZEY SINIFLAR

Bu programa okulun ilk haftasında yapılan sınavla, her sınıf düzeyinin en başarılı öğrencileri seçilir. Dönem içerisinde not ortalaması 85 üzeri olan öğrenciler de bu programa katılır. Bu programın amacı; ulusal ya da uluslararası yarışmalarda, üniversite sınavlarında başarı elde etmek. Derslerde işlenen konuların derinlemesine ve daha ayrıntılı öğrenilmesini sağlamak. Bu programda ek soru bankası, test ve deneme sınavı uygulanır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Küresel bir dünya için yabancı dil öğretimi, her yaşta ve her düzeyde ciddiye alınması gereken çok önemli bir süreçtir. İçinde yaşadığımız çağın bilimini öğrenmek, özümsemek ve üretmek için yabancı dil gereksinimi bir zorunluluk haline gelmiştir. Okulumuzda İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere üç yabancı dil eğitimi verilmektedir. Her sınıf düzeyinde okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandırmaya yönelik programla en iyi şekilde yabancı dil öğrenmeleri amaçlanır. Öğrenci Ekin’den yabancı dil öğrenmiş olarak mezun olur. Okulu ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil edecek düzeye gelir.

MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmaktır. Müziği seven çocuk; insanı, toplumu, doğayı, yaşamayı sever. Her çocuğun ilgileneceği bir müzik alanı vardır. Bunlardan kendisini ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek, müzik sevgisi ve beğenisi kazandırmak okulumuzun önemli etkinliklerindendir. Okulda piyano, org, bağlama, gitar, keman, flüt enstrümanları eğitimi verilmektedir. Campenalla Güneş Ülkesi ütopyasında “Çağdaş insan en az bir enstrüman çalan insandır. “demektedir.

SPOR EĞİTİMİ

Spor etkinliklerinde bulunan birey, kendini tanır, vücuduna ve sağlığına karşı bilinçlenir yeteneklerini geliştirir. Kas ve eklemlerini istenilen düzeyde kullanmayı öğrenir. Sosyal ve duygusal gelişimini hızlandırır. Öğrencilerin okuldaki bütün spor dallarına etkin bir şekilde katılımı sağlanır, yetenekli oldukları dallarda sınıflandırılır o alanda uzman olması sağlanır. Okulumuzda futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, yüzme, atletizm, mini golf eğitimi verilmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda insani değerleri güçlü, kişilikli ve erdemli bireyler yetiştirmek için değerler eğitimi verilmektedir. Sene başında yapılan programla belirlenen konular hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.

SINAVLAR

a) Hazır Bulunuşluk Sınavı:Bir önceki yılın kazanımları temel alınarak eğitim-öğretim başlamadan önce yapılan sınavdır. Bu sınavın amacı öğrenci düzeyinin tespit edilmesi, ilk günden başlanarak öğrencinin bireysel ve karakteristik özelliklerine uygun rehberlik yapılarak, eksiklerine uygun bir plan ve program hazırlama imkanı sunmaktır. Bu sınav sonucunda elde edilen verilerle öğrenciler sahip oldukları bilgi birikimleri ölçüsünde sınıflandırılır.

b) Günlük sınavlar: Her dersin sonunda işlenen konu ile ilgili mini sınav yapılır. Bireyin gün içerisindeki kazanımları ölçülür.

c)Haftalık sınavlar: Bir hafta içinde işlenen konuların değerlendirmesi yapılır.

d) Ünite sınavlar:: Ünite bittikten sonra öğrencinin genel çalışmalarını değerlendirmek için her dersten ayrı ayrı sınav yapılır.

e) Genel sınavlar:Bütün derslerden bir üst okula yerleşmek için yapılan sınavların müfredatı dikkate alınarak sınav yapılır. Üniversite yerleştirme sınavı, liselere giriş sınavı vb.

ETÜT

Ekinde tam öğrenme anlayışı gereği ders saatlerinde eksik öğrenmelerin tespitine ve tamamlanmasına yönelik özel değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. İhtiyaç çerçevesinde öğrencilere yönelik hem grup etütleri hem de bireysel etütler uygulanır. Tamamlama, tekrar, geliştirme ve ödev yaptırma amaçlı etüt uygulamaları yapılmaktadır.

Haftalık sınav sonucunda yapılan değerlendirmelerde yeterli kazanımı elde etmemiş öğrencilere:

a- Sınıf etüdü yapılır.

b- Sınıf etüt ünde istenen düzeye ulaşmayan öğrenciye grup etüt uygulanır.

c-Grup etüt ünde yeterli düzeye ulaşmayan öğrenciye bireysel etüt yapılır, tam öğrenme gerçekleşinceye kadar bu süreç devam eder.

d- Konu eksiği olmayan öğrencilere, işlenen konularla ilgili test çalışması yapılır.

e- Bütün derslere ait branş sınıflarında öğrenciler her saat soru sorma imkanına sahiptir. Böylece öğrenciler gündelik sorularını sorarak biriktirmemiş olurlar.

BRANŞ SINIFLARI

Okulumuzda öğretmenler odası aktif değildir. Her zümrenin branş odası vardır. Teneffüslerde, yemek arasında ve ders bitim saatlerinde öğretmen ve öğrenciler bu odalarda çalışma yürütür.

ÖDEV TAKİP

Verilen ödevlerin günlük takibi yapılır, eksik kaldıkları yerlerde branş öğretmenlerine yönlendirilir. Böylece öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluk bilinci geliştirilir

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Bir öğretmen en fazla 8 öğrenciye danışmanlık yapar. Öğrencilerin ders takibini, ödev takibini, başarı takibini yaparak öğrencinin motivasyonu yüksek tutar. Danışman öğretmen gerekli durumlarda öğrenci, veli ve rehberlik servisi arasında köprü görevi görür.

DİSİPLİN ANLAYIŞI

Oklumuzdaki her uygulama öğrencinin başarısı için düşünülmüştür. Öğrenciler:

1- Okula zamanında gelir, derslere zamanında girer.

2- Ders giriş zili çalmadan önce cep telefonlarını, kendilerine ait dolaba yerleştirirler. ( Aynı uygulama konferans salonu ve etüt salonu için geçerlidir)

3- Öğrencilerimiz bina içinde bahçesinde ve dışında sigara içemezler.

4- Dersin işlenişini engelleyecek davranışlarda bulunamazlar.

5- Okulun eşyalarına zarar veremezler

6- Derslere geç gelme, canı istediği zaman dersten çıkma veya derse girmeme gibi keyfi davranışlarda bulunamazlar.

7- Yapılacak ek çalışmalarda dahil olmak üzere hiçbir şekilde mazeretsiz devamsızlık yapamazlar.

8- Öğretmenlerin verdikleri ödevleri yapmak ve verilen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.

9- Okulumuzda tüm öğrenciler okul forması giymek zorundadır. Sadece cumartesi günleri serbest kıyafet uygulaması vardır.

10- Okulumuzun düzen ve disiplini sağlamak amacıyla hazırladığı öğrenci ve veli etik sözleşmesini hem öğrenci hem de veli imzalar.