Fen Lisesi

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Küresel bir dünya için yabancı dil öğretimi, her yaşta ve her düzeyde ciddiye alınması gereken çok önemli bir süreçtir. İçinde yaşadığımız çağın bilimini öğrenmek, özümsemek ve üretmek için yabancı dil gereksinimi bir zorunluluk haline gelmiştir. Okulumuzda İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere üç yabancı dil eğitimi verilmektedir. Her sınıf düzeyinde okuma, yazma ve konuşma becerileri kazandırmaya yönelik programla en iyi şekilde yabancı dil öğrenmeleri amaçlanır. Öğrenci Ekin’den yabancı dil öğrenmiş olarak mezun olur. Okulu ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil edecek düzeye gelir.