İlkokul

ÖĞRENMEYE ATILAN GÜÇLÜ ADIM

  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Ortaokul
  • İlkokul

EKİN İLKOKULU EĞİTİM SİSTEMİ

EĞİTİM ANLAYIŞI

Ekin İlkokulu, eğitim çalışmalarında her öğrencinin özgün bir kişilik ve zihin yapısına sahip olduğu gerçeğinden hareket eder. Buradan hareketle öğretim modellerinde her öğrenciye hitap edecek programlar ve her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem geliştirilmiştir.

Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Artık çağımızda okul süreçlerinde 'öğretme' kavramı yerine 'öğrenme' kavramı merkeze konmuştur. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir süre değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak okulların esas görevi haline gelmiştir.

EKİN İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Öğretim programlarını uygulamanın yanı sıra;

Öğrencilerini;

Modern donanımlı interaktif derslikleri

Öğrenci merkezli eğitim sistemi

Özel derslikli ileri İngilizce eğitimi

Bilişim Garajı

Teknolojik donanımlı Laboratuvarı

Özel tasarlanmış branş sınıfları (Resim, Müzik, Satranç, Drama sınıfları)

Bire bir ve grup etütleri

Kulüp çalışmaları

Kampüs içinde geniş sosyal ve sportif donatı alanları (sinema salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu)

Doğaya duyarlı Eko –Okul projesi ve Eko-Tarım dersleri ve programları ile bir üst öğretim kademesine akademik ve sosyal olarak eksiksiz hazırlar.