İlkokul

ÖĞRENME VE ETKİNLİK MERKEZLERİMİZ

  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul
  • İlkokul

İlkokulda akademik hayata ilk adımlarını atan öğrencilerimizin derslere karşı olumlu tutum geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilkokulumuzda bilginin ezberlendiği yaşantılar yerine bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme iklimi oluşturulmaktadır. Bu çerçevede özellikle bazı branş derslerimiz ve etkinliklerimiz özel olarak tasarlanmış branş sınıflarında yaparak-yaşayarak öğrencinin aktif katılımıyla işlenir. Ekin İlkokulunda bu amaçları gerçekleştirirken öğrenme kalıcılığını sağlamak için birçok destek program geliştirilmiştir. Bu programlar etkinlik merkezlerimizde uygulanır.

Bu etkinlik merkezlerimiz;

Matematik-akıl oyunları-satranç merkezi

Bilişim Garajı

Dil öğrenme merkezi

Okuma Merkezi

Yaratıcı Drama merkezi

Oyun ve Fiziksel Etkinlik Merkezi

Görsel Sanatlar Merkezi

Müzik Atölyesi Merkezi

Eko-Tarım Bahçesi

Eğlenceli Matematik-Akıl Oyunları ve Satranç Merkezi

Matematik derslerinin ilkokulda sadece kâğıt üzerinde kalması yeterli değildir. Öğrencilerin matematiksel algılarını,3 boyutlu malzemeleri görerek matematiksel ilişkileri daha iyi anlamaları, matematik derslerinde farklı yönlerden düşünebilmelerinin desteklenmesi ve matematiksel zekâlarını geliştirecek oyunla oynamaları için özel bir derslik tasarlanmış ve dersliğin donanımı sağlanmıştır. Bu özel matematik dersliğinde matematiğin kolay anlaşılır ve zevkli ders olması sağlanmıştır. Arıca bu derslikte yaratıcı düşünmeyi geliştiren akıl oyunları, tangram etkinlikleri ve satranç bulunmaktadır. Satranç eğitiminde öğrencilerin analitik ve stratejik düşünme yetenekleri geliştirilir.

Bilişim Garajı

Bilişim Garajı, 5-16 yaş arası çocuklarımıza ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’ ve ‘girişimcilik’ alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim programıdır. Bilişim Garajı programında 15.000’i aşkın multimedya sayfadan oluşan 69 farklı derse erişilebilir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı/kodlama, web tasarımı, girişimcilik alanlarındaki dersler kendi içlerinde giriş, orta ve ileri seviye olarak sınıflandırılmıştır. Günlük, iş ve sosyal hayatımızın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, kas gücü gerektiren, rutinleri çok iyi belirlenmiş işlerin bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, oluşan çok büyük veri depoları, yeni nesillere, daha önceki nesiller için uzak görünen bir beceriyi zorunlu kıldı: Kodlama! Kodlama bilen bir kişi bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istediği işleri yaptırabilir, bu cihazlara yeni özellikler, görevler ekleyebilir.

İlk Okuma Merkezi

İlk okuma merkezimiz öğrencilerin kitapları sevmeleri, onlarla iyi vakit geçirmeleri, kitapların dünyasında arkadaşlar bulmaları, kendileri için doğru kitabı seçmeyi öğrenmeleri, kitaplar hakkında sohbet etmeleri gibi alanlarda onlara rehberlik etmek için oluşturulmuştur.1. sınıfta okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencilerin kendi seçip okudukları her kitap öğretmenlerince takip edilir. Formlara işlenir. Formlar arttıkça sertifikalara ve en önemlisi de bir sürü okunmuş kitap ve büyük okuma sevgisine dönüşür. Okuma merkezi akademik takvimde yer alan ve dışardan çağırdığımız konuklarla zenginleştirilir.

Yaratıcı Drama Merkezi

Yaratıcı drama derslikleri bilindik sınıf ortamlarından farklı, sıraların olmadığı, çocukların bedenlerini daha net ve sağlıklı kullanabildiği ortamlardır. Bu yönüyle öğrenciler tarafından sevilen ve doğaçlama, yaratıcılık ve hayal gücünün önünü açma etkisine sahiptir.

İlkokulda yaratıcı drama dersleri ile

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,

Eleştirel düşünme becerisi kazandırma,

Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma,

Moralin ve manevi değerlerin gelişmesine ve çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak sağlama,

Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma,

Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme sağlanmaktadır.

Oyun ve Fiziksel Etkinlik Merkezi

İlkokulda her sınıf düzeyinde yer alan bu ders, zihin-beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas koordinasyonun, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmesine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket becerisi, kurallarına göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusu pekiştirmelerine yardımcı olmaktadır. Unutulmamalıdır ki sporda başarının temel şartı çocuklara spor bilincini küçük yaşta kazandırma ve çocukların yeteneklerinin keşfedilerek doğru yönlendirilmeleridir. Bu nedenle ilkokulumuzda öğrencilerimiz beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli spor branşlarında uzman öğretmenler ve donanımlı spor alanlarımızda ve okul takımlarımızda hayalleri doğrultusunda geliştirilirler.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel sanatlar dersinde; öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersinde özgürce kâğıdına çizerek, boyayarak, keserek, yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür, karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. İyi bir görsel sanatlar dersi eğitimi alan öğrenci sıradan ezberden, klişeleşmiş matematik formüllerini kullanmaktansa farklı formüller üretmeye çalışır, yaratıcılığını da katarak işi büyütür.

Müzik Atölyesi

Müzik dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlar. İç disiplinin geliştirilmesini genel kültürünün zenginleştirilmesini amaçlar.

İlkokulumuzda özellikle 1 ve 2. Sınıfta müzik eğitiminin temelinde Orff tekniği yer alır. Çocuğun dünyasına yönelik bu yöntem müziğe kolayca katılımı sağlar. Müzik aletlerinin yapımı, tanıtımı, ses, ritim bilgileri masal v e oyunlarla öğretilir.

3 ve 4.sınıfta nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı eğitimi, müzik dinletisi, çalışmalara eklenir. Öğrencilerin kazandıkları çeşitli etkinliklerle sergilemesi, yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmaları özendirilir.

Eko-Tarım Bahçesi

Ekin ilkokulu geniş bir alanda kurulu olan kampüsünde binaların dışındaki tüm doğal alanları da öğrenme ortamı olarak kullanabilmektedir. Öğrencilerine özellikle hayat bilgisi dersi kazanımlarını ekolojik tarım bahçesinde kalıcı hale getirme olanağı sağlar. Tarım bahçesinde ürün ekip dikmenin yanı sıra, mevsimleri gözlemleyebilmeleri, doğadaki unsurları dersleriyle ilişkilendirebilmeleri, yetiştirdikleri ürünleri yemeleri ve ailelerine sunmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin ruhsal açıdan rehabilite olmaları sağlanır.

Uygulamalı Mutfak Merkezi

Öğrenci Mutfağı çalışmaları, yaparak -yaşayarak öğrenme modelinin bir parçasıdır. Yapılan tüm bu uygulamalarda çok yönlü eğitimi ve disiplinler arası anlayışı destekleriz. Sadece ortaya bir ürün çıkarmanın yanı sıra mayalama işleminde mantarları, turşu kurarken çözeltiyi, kekimizi dilimlerken kesirleri öğreniriz.

Öğrenci mutfağında çocuklar; yemeklerde kullanılan malzemeleri, mutfak aletlerini tanırken sebze doğramayı, zeytin dilmeyi, hamur açmayı, kek yapmayı, turşu kurmayı, yoğurt mayalamayı, salata yapmayı vb. öğrenirler. Bunların yanı sıra sağlıklı beslenme, mutfakta hijyen, yemek adabı, masa düzeni gibi mutfak kültürüne ait konular da bu atölyede ele alınır. Atölye sonunda yapılan ürünlerin tadına bakılır, ürünler anne ve babalarla da paylaşılır.