İlkokul

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin, ders başarısı ve not kaygısı duymadan, sadece ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet alanlarını belirlemelerine fırsat tanımak amacıyla okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik programları uygulanmaktadır.

Çalışmalarımız öğrencilerimizin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek estetik duygularını, becerilerini kullanarak sorgulayan, düşünen ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. 1.sınıflarımızda Dans, Satranç, Drama, Oyun, Akıl Oyunları olmak üzere 4 kulüp etkinliğimiz vardır. 3. ve 4.sınıfta Spor, Satranç, Akıl oyunları, Drama, Müzik ve Kütüphane olmak üzere 6 kulübümüz vardır.

Öğrenci istediği kulübü seçebilir. Ancak en fazla 2 kulübe üye olabilir. Haftada 2 saat kulüp faaliyeti vardır. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetini yıl sonuna kadar kesintisiz biçimde yürütür. Her kulüp değişiminde öğretmenlerimizin öğrencilerimiz hakkındaki objektif gözlemlerini, derse karşı ilgilerini, tutumlarını içeren ve öğrencilerimizin derse yönelik kendilerini değerlendirme kriterlerini içeren bilgi formları velilerimize iletilmektedir

Bu değerlendirmelerle öğrencilerimizin sonraki eğitim dönemlerinde sosyal etkinliklere katılırken daha farkında olarak seçim yapmalarını ve velilerimizin öğrencilerimizi ilgi alanları doğrultusunda daha somut verilerle yönlendirmelerini hedeflemekteyiz.