İlkokul

İLKOKULUMUZDA YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ

İlkokul İngilizce öğretim programımız, ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar sarmal bir yapıda ilerlemekte ve öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanmasını amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sürece daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, öğrenme- öğretme sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, öğrencilerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütün seviyelerde, yaparak- yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle öğrencilerin derse etkin katılımı desteklenmektedir.

Öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız özel biçimde tasarlanmıştır.

Ana sınıflarımızdan itibaren İngilizce öğretiminde hem gramer (Dil bilgisi) hem de speaking (konuşma) alanında öğrencilere yönelik dil becerileri kazandırılmaktadır. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Programımızda İngilizce edebi metinlerin (şiir, kısa hikâye) önemli bir yer tutmasının nedeni, öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir. Ayrıca, 2. sınıftan itibaren bütün seviyelerde kitap okumayı eğlenceli hale getiren, kitap okuma sevgisini kazandırmayı amaçlayan öğretim yazılımları kullanılmaktadır.

İlkokulumuzun öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımlı güçlü kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve yurt dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır ve uzmanlardan yardım alınır.

İlkokul seviyesinde hedefimiz, öğrencilerimize dili sevdirmek ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Özellikle dili rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilmeleri için öğrencilerimizin yaş grubuna uygun kaynak ve hikâyeler kullanılmaktadır. Hikâye programımızla öğrenciler ilgilerini çeken konular üzerinden dil uygulamaları yapmaktadırlar. Amacımıza ulaşmak için, bir program dâhilinde dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını (okuma, yazma, konuşma, anlama) destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretilmektedir.

Yıllardır yabancı dilin öğretiminde yöntem ve teknikler sorgulanmakta, uygun yaş aranmakta ve dil öğretiminin kurallı bir ders programı haline getirilmesi zorlanmaktadır. Bir dilin öğrenilmesinde hata yapmayı göze almak, iletişim için rahat bir ortamda bulunmak, eğlenmek, ihtiyacımızı karşılamak gibi günlük hayatımızı ilgilendiren şartlar sağlandığında, dil kendiliğinden öğrenilir. Her insanın ana dilini öğrenmede etrafını taklit etmesi gibi yabancı dili öğrenmede de taklide ihtiyaç vardır. Ana dilini öğrenmeyi başaran her insan mutlaka bir yabancı dili de öğrenmeyi başarır.