Ekin Koleji | Kurumsal Bilgiler

KURUM FELSEFEMİZ

Ekin Okulları;

İnsanı temel alan ve üretime dayanan bir eğitim anlayışına dayanır.

Yaşamın karmaşıklaştığı bir çağda etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerileri ile donanmış bireyler yetiştirir.

Yeniliği yaratıcılıkla birleştirerek öğrencilere geniş ufuklar kazandırır.

Akademik eğitim sürecinde öğrencilere kazandırdığı bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin her türlü beklentilerine yanıt verecek kapsamlı, zengin, bütünlüklü ve esnek bir program sunar.

Eğitim süreçlerinin her kademesinde öğrenci, öğretmen ve aileyi okulun temel unsuru sayar ve karar mekanizmalarına katar.

Aktif davranan öğrenci, aile ve öğretmeni benimseyen eğitim anlayışına sahiptir. Okulun bu ögelerine dayanan, onların beklentileri doğrultusunda biçimlenmiş bir eğitim anlayışını savunur ve uygular.

Öğretmene eğitim ve okul konusunda tüm süreçlerde temel kararlara katılan aktif bir planlamacı ve uygulayıcı olarak yetki verir. Öğretmeni üzerine yatırım yapılması gereken en önemli insan kaynağı olarak gören bir anlayışla hareket eder.

Eğitim sürecinde bir üst öğretim programı için gerekli tüm üretimleri ve değerlendirmeleri yaparak bilgi donanımını zenginleştirir.

Doğaya duyarlı, çevre bilinci taşıyan, kültürel, etik ve insani değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirir.

Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için üretken, aktif ve demokratik bir okul kültürü ve yapılanmasını, anlayışının temel ekseni kabul eder.