Ortaokul

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİMİZ

ARA SINIFLARDA EĞİTİM

5, 6 ve 7.sınıf öğrencileri hem bedensel hem de psikolojik açıdan birçok temel değişikliğin oluştuğu bir çağdadır. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında gençliğe ilk adımlarını atmaya başladıkları kişiliği kazandırma, arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışabilme ve iyi iletişim kurabilme, kitap okuma, ders çalışma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırıyoruz. Öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfedip geliştiriyoruz. Tüm derslerde akademik başarının sağlanması amacıyla çok yönlü bir eğitim veriyoruz.

6 Eylül - 17 Haziran arası haftada 45 saat 5 tam gün ders verilir. Cumartesi günleri akademik takvimde belirlenen etkinlikler ile ihtiyaç duyulan etütler doğrultusunda program oluşturulur ve uygulanır. Öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmeleri için gerekli ödevlendirmeler yapılır. Tekrar ve test çalışmaları sistemli olarak uygulanır.

8. SINIFTA EĞİTİM

Son sınıfta 8.sınıf müfredatının ve ihtiyaç duyulan sosyal –sportif etkinliklerin yanı sıra Liselere Giriş Sınavı(LGS)’na hazırlık programı uygulanır. Tüm dersler öğrencinin sınavda akademik başarısını yükseltecek biçimde kurgulanmıştır. Her öğrencinin en üst boyutta akademik başarı göstermesi için gerekli destek çalışmaları yürütülür. Çok yönlü yayın desteği verilir. Öğrencilerin başarısını yükseltmek amacıyla hem grup hem de bireysel düzeyde etüt çalışmaları yapılır. Düzenli uygulanan sınavlarla öğrencinin hem eksiğini görmesi sağlanır, hem de böylece motivasyonu arttırılır. 8.sınıflarımızda öğrencilerin sınav sonuçlarına göre her dersten tekrar ve test çalışmaları da uygulanır.

Ayrıca öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda çok yönlü ödevlendirme çalışmaları yapılır.8. sınıflarda sınava hazırlık süreci yazın erken tarihte başlatılır.

MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmaktır. Müziği seven çocuk; insanı, toplumu, doğayı, yaşamayı sever. Sosyal yaşamda daha aktif olur.

Her çocuğun ilgileneceği bir müzik alanı vardır. Bunlardan kendisini ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek, ona müzik sevgisi ve beğenisi kazandırmak okulumuzun önemli etkinliklerindendir. Okulda piyano, org, bağlama, gitar, keman, flüt enstrümanları eğitimi verilmektedir. Okulumuzda dersler dışında müzik kulübü çalışmaları da yürütülmektedir. Kulüp çalışmalarıyla amaç müziğe ilgi duyan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere uygun koşullar sağlamaktır. Müzik kulübü yıl boyunca hazırladığı çalışmaları okulun çeşitli etkinliklerinde sergileme olanağına sahiptir.

SPOR EĞİTİMİ

Spor etkinliklerinde bulunan birey, kendini tanır, vücuduna ve sağlığına karşı bilinçlenir yeteneklerini geliştirir. Kas ve eklemlerini istenilen düzeyde kullanmayı öğrenir. Sosyal ve duygusal gelişimini hızlandırır. Öğrencilerin okuldaki bütün spor dallarına etkin bir şekilde katılımı sağlanır, yetenekli oldukları dallarda sınıflandırılır o alanda uzman olması sağlanır.

Okulumuzda futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, yüzme, atletizm, mini golf eğitimi verilmektedir. Değişik spor etkinlikleriyle okulumuz, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri kazandırmayı amaçlar. Bu programlar öğrencilere, sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla uygulanmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okulumuzda insani değerleri güçlü, kişilikli ve erdemli bireyler yetiştirmek için değerler eğitimi verilmektedir. Sene başında yapılan programla belirlenen konular hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Öğrencilerin kimlik, kişilik ve değer yapısını geliştirmek değerler eğitiminde temel amaçtır

DESTEK PROGRAMLARI

5. ve 6. SINIFLAR

Kitap okuma etkinliği

Matematik geliştirme dersleri

Sosyal Destek Projeleri hazırlama programları

Bilgi Değerlendirme Sınavları

7. SINIFLAR

7. sınıf öğrencilerine MEB müfredatı programının yanında pek çok ek çalışma ile destek vermektedir.

Okulumuzda her 7. sınıf öğrencisi bir LGS hazırlık öğrencisi olarak görülmekte ve uygulanan çalışmalar LGS hazırlığı kapsamında yürütülmektedir.

Öğrencilerimize Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 5. sınıf müfredatı tekrar edilmektedir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 6. sınıf müfredatı tekrar edilmektedir.

LGS Bilgi Değerlendirme Sınavları uygulanmaktadır.

8. SINIFLAR

Eylül ayından itibaren LGS hazırlık programı

Konuları erken tamamlama

Her hafta LGS Bilgi Değerlendirme Sınavları

Kültür, sanat ve spor etkinlikleri

Sınav sonuçlarının idareciler ve ders öğretmenleri tarafından konu analizi olarak incelenmesi, sınav sonuçlarına göre haftalık konu eksikliklerini telafi etmeye yönelik uygulanan ek çalışmalar ve soru-çözüm saatleri.

Kaliteli yayınlar

Öğrenci ve velilere meslek seçme ve kariyer planlama seminerleri

Lise tercih günleri

Veli iletişim toplantıları

SINAVLAR

Hazır Bulunuşluk Sınavı:Bir önceki yılın kazanımları temel alınarak eğitim-öğretim başlamadan önce yapılan sınavdır. Bu sınavın amacı öğrenci düzeyinin tespit edilmesi, ilk günden başlanarak öğrencinin bireysel özelliklerine uygun rehberlik yapılarak, eksiklerine uygun bir plan ve program hazırlama imkanı sunmaktır. Bu sınav sonucunda elde edilen verilerle öğrenciler sahip oldukları bilgi birikimleri ölçüsünde sınıflandırılır.

Günlük sınavlar:Her dersin sonunda işlenen konu ile ilgili mini sınav yapılır. Bireyin gün içerisindeki kazanımları ölçülür.

Haftalık sınavlar:Bir hafta içinde işlenen konuların değerlendirmesi yapılır.

Ünite sınavlar:Ünite bittikten sonra öğrencinin genel çalışmalarını değerlendirmek için her dersten ayrı ayrı sınav yapılır.

Genel sınavlar: Bütün derslerden bir üst okula yerleşmek için yapılan sınavların müfredatı dikkate alınarak sınav yapılır. Üniversite yerleştirme sınavı, liselere giriş sınavı vb.

ETÜT

Ekinde tam öğrenme anlayışı gereği ders saatlerinde eksik öğrenmelerin tespitine ve tamamlanmasına yönelik özel değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. İhtiyaç çerçevesinde öğrencilere yönelik hem grup etütleri hem de bireysel etütler uygulanır. Tamamlama, tekrar, geliştirme ve ödev yaptırma amaçlı etüt uygulamaları yapılmaktadır. Haftalık sınav sonucunda yapılan değerlendirmelerde yeterli kazanımı elde etmemiş öğrencilere:

A- Sınıf etüdü yapılır

B- Sınıf etüdünde istenen düzeye ulaşmayan öğrenciye grup etütü uygulanır.

C-Grup etüdünde yeterli düzeye ulaşmayan öğrenciye bireysel etüt yapılır, tam öğrenme gerçekleşinceye kadar bu süreç devam eder.

D-Konu eksiği olmayan öğrencilere, her günün sonunda işlenen konularla ilgili test çalışması yapılır.

E-Bütün derslere ait branş sınıflarında öğrenciler her saat soru sorma imkanına sahiptir. Böylece öğrenciler gündelik sorularını sorarak biriktirmemiş olurlar.

BRANŞ SINIFLARI

Okulumuzda öğretmenler odası aktif değildir. Her zümrenin branş odası vardır. Ders saatleri dışında öğretmen ve öğrenciler bu odalarda çalışma yürütür. Branş sınıflarındaki çalışmanın amacı öğretmen eşliğinde öğrencilerin konu eksikliklerini gidermek ve çözemedikleri soruları çözdürmektir.

ÜST DÜZEY ÖĞRENİM SINIFLARI (ÜDÖS)

Bu programa okulun ilk haftasında yapılan sınavla, her sınıf düzeyinin en başarılı öğrencileri seçilir. Dönem içerisinde not ortalaması 85 üzeri olan öğrenciler de bu programa katılır.

Bu programın amacı; derslerde işlenen konuların derinlemesine ve daha ayrıntılı öğrenilmesini sağlamak. Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ve üniversite sınavlarında başarı elde etmek. Bu programda ek soru bankası, test ve deneme sınavı uygulanır

ÖDEV TAKİP

Verilen ödevlerin günlük takibi yapılır, öğrenciler eksik kaldıkları yerlerde branş öğretmenlerine yönlendirilir. Böylece öğrencinin ödev yapma alışkanlığı ve sorumluluk bilinci geliştirilir.

EKİN’ DE DANIŞMAN ÖĞRETMEN UYGULAMASI

Okulumuz, öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerini yakından takip etmek ve öğrencilere öğrenme sürecinde her türlü desteği vermek amacıyla kendi kurumsal anlayışına özgü “Danışmanlık Sistemi’ni geliştirmiştir. Bu sistem Rehberlik Servisi desteğiyle sürdürülmektedir. İhtiyaç farkındalığı yaratmak ve öz kaynaklı gelişim sağlamak, hazır bulunuşluğu tespit etmek danışmanlık sisteminin temel taşlarını teşkil eder.

Öğrenci taleplerine göre eğitim danışmanları okul yönetimi tarafından atanır. Danışmanlarla görüşmelerin hangi günlerde, ne sıklıkla yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir (Haftada bir görüşme şeklinde.) Görüşmeler okulda, belirlenen bir odada gerçekleştirilir. Bu süreçte velinin bilgisi, ilgisi, koordinasyonu önemlidir.

Danışman öğretmenin görev ve sorumlulukları

- Her ay okul yönetimi başkanlığında eğitim koordinatörü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ile danışman öğretmenler kurulu toplantısı düzenlenir.

- Belirlenen ihtiyaç üzerine danışman öğretmen tarafından önleyici çalışmalar planlanır.

- Danışman öğretmen öğrencinin akademik başarısını sürekli takip eder; gerekli hallerde ihtiyaç duyulan derslerde destek çalışmaları aldırır.

- Öğrencinin kişilik ve sosyal gelişim süreçlerini takip eder. Aile yaşantısı hakkında bilgi toplar.

- Öğrencilerin hedeflerini belirler.

- Çalışma teknikleri ve motivasyon çalışmaları yapar.

HAFTALIK DERS PROGRAMI

5. SINIF DERS PROGRAMI

S.NO DERSİN ADI SAAT
1 TÜRKÇE 5
2 MATEMATİK 5
3 FEN BİLİMLERİ 4
4 SOSYAL BİLGİLER 4
5 İNGİLİZCE 16
6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
7 ALMANCA / ARAPÇA 2
8 RESİM 1
9 MÜZİK 1
10 BEDEN EĞİTİMİ 2
11 ROBOTİK RODLAMA 0
12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0
13 DRAMA 1
14 SORU ÇÖZÜMÜ 3

6. SINIF DERS PROGRAMI

S.NO DERS SAAT
1 TÜRKÇE 5
2 MATEMATİK 5
3 FEN BİLİMLERİ 4
4 SOSYAL BİLGİLER 4
5 İNGİLİZCE 10
6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
7 ALMANCA / ARAPÇA 2
8 RESİM 2
9 MÜZİK 2
10 BEDEN EĞİTİMİ 2
11 ROBOTİK RODLAMA 2
12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
13 DRAMA 1
14 SORU ÇÖZÜMÜ 3

7. SINIF DERS PROGRAMI

S.NO DERSİN ADI SAAT
1 TÜRKÇE 5
2 MATEMATİK 7
3 FEN BİLİMLERİ 5
4 SOSYAL BİLGİLER 4
5 İNGİLİZCE 8
6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1
7 ALMANCA / ARAPÇA 2
8 RESİM 2
9 MÜZİK 2
10 BEDEN EĞİTİMİ 2
11 ROBOTİK RODLAMA 2
12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0
13 DRAMA 1
14 SORU ÇÖZÜMÜ 4

8. SINIF DERS PROGRAMI

S.NO DERSİN ADI SAAT
1 TÜRKÇE 6
2 MATEMATİK 10
3 FEN BİLİMLERİ 7
4 SOSYAL BİLGİLER 5
5 İNGİLİZCE 6
6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2
7 ALMANCA / ARAPÇA -
8 RESİM -
9 MÜZİK -
10 BEDEN EĞİTİMİ 2
11 ROBOTİK RODLAMA -
12 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ -
13 DRAMA -
14 SORU ÇÖZÜMÜ 7