Ortaokul

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Küresel bir dünya için yabancı dil öğretimi, her yaşta ve her düzeyde ciddiye alınması gereken çok önemli bir süreçtir. İçinde yaşadığımız çağın bilimini öğrenmek, özümsemek ve üretmek için yabancı dil gereksinimi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir.

Anaokulunda başlayan dil eğitimi sarmal bir yapı içerisinde ortaokulda da sürer. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir. Okulumuzda İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere üç yabancı dil eğitimi verilmektedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Her sınıf düzeyinde uygulanan yabancı dil eğitimi programıyla öğrencilerin okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerini en iyi şekilde öğrenmeleri amaçlanır. Okulumuzda 5. sınıflarda 16 saat İngilizce programı, 6-7 ve 8. sınıflarda ise 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır.

İkinci yabancı dil ise haftada en az iki saat olarak sürdürülür. Öğrenci, Ekin’den yabancı dil öğrenmiş olarak mezun olur. Okulu ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil edecek düzeye gelir.