Ortaokul

GELECEĞE ARALANAN KAPI

 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul
 • Ortaokul

ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİ

EĞİTİM ANLAYIŞI

Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü Eğitim-Öğretim programlarına ek olarak öğrencilerimizin; akademik başarılarını, sosyal, duyuşsal, fiziksel boyutlarda gelişimlerini artırmak için, farklı destek programları uyguluyoruz. Amacımız bilime dayalı, araştırmacı, gözlemleyen, sonucu yorumlayan, üreten öğrenciler yetiştirmek, onları teknolojiye, topluma ve çevreye duyarlı bireyler haline getirmektir. Ortaokulda uyguladığımız eğitim ve öğretim programı, öğrencilerin gelişimsel özeliklerine uygun biçimde kurgulanmıştır.

Son yüzyılda çok hızlı gelişen teknoloji bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı, saklanması ve yeniden üretilmesine ilişkin bilinen tüm kavramların değişmesine neden olmuştur. Çığ gibi büyüyen bilgi ve bilginin hızlı dağılımı, bilgi biriktiren insan modelini artık kabul edilemez hale getirmiştir. Yeni dünya, bu gelişmeleri anlayıp kullanabilecek ve bu bilgi birikimine ulaşıp onu değerlendirebilecek bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bunun sonucunda da eğitim sistemleri bu hızlı değişime ayak uyduran bireyler yetiştirmek için kendini yenileme ve farklılaşma ihtiyacı duymaktadır. Ekin Koleji, eğitim -bilim alanında dünyadaki tüm gelişmeleri izler, değerlendirir. Bunun sonucunda farklı ve çok yönlü bir eğitim modelini sürekli zenginleştirerek geliştirir ve uygular. Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesini temel çıkış noktası olarak belirler

Her bireyin farklı bir dünyası vardır. Bu ilkeden hareketle okulumuz öğretim modellerinde farklı öğrenci ihtiyaçlarına hitap eden çeşitliliğe gitmeyi gerekli görmüştür. Öğrencilerin küçük yaş grubunda soyut algılarının henüz gelişmediği ve öğrenmelerinin ancak bilgiyi somut olarak görebildikleri, deneyip, anlamlı hale getirdikten sonra öğrenebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle eğitim süreçlerinde somut uygulamalara geniş ölçüde yer verilmiştir. Öğrencilerimizin sadece okulda ve sınırlı bir sürede değil, hayat boyu öğrenen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu durumda da öğrencilere; kendi başlarına planlı ve programlı öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri beceriler kazandırmak, hızla değişen dünyaya uyum sağlamaları ve sürekli güncellenen bilgiyi yakalamaları için donanımlı olmalarını sağlayacak yöntemler sunmak, okulumuzun esas görevi haline gelmiştir.